การกลับชาติมาเกิดของพระคริสต์

การกลับชาติมาเกิดของพระคริสต์

หมายเหตุบรรณาธิการ: ด้านล่างนี้คือสำเนาข้อความพิเศษในวันคริสต์มาส ซึ่งโพสต์บน YouTube เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม จากประธานคริสตจักรมิชชั่น เท็ด เอ็นซี วิลสัน เอ็ลเดอร์วิลสันจะปล่อยวีดิทัศน์ใหม่ทุกสัปดาห์ คุณสามารถดูข้อความที่ผ่านมาได้ที่นี่ฤดูกาลนี้มีความพิเศษอย่างไร? มาดูเบื้องหลังกันเพื่อทำความเข้าใจว่าคริสต์มาสคืออะไร และแน่นอนว่าเราไม่รู้แน่ชัดว่าพระคริสต์ประสูติเมื่อใด 

น่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตามเนื้อผ้าคนดูเดือนธันวาคมและผู้คน

เฉลิมฉลอง เป็นโอกาสที่เราจะมุ่งความสนใจของผู้คนไปที่พระคริสต์ การไถ่และการประกาศของพระองค์ ดังนั้นจงใช้โอกาสนั้น! 

แต่เรามาดูเบื้องหลังกันเพื่อทำความเข้าใจเบื้องหลังว่าทำไมผู้คนจึงจดจ่อที่พระคริสต์ในฐานะพระกุมารที่มายังเบธเลเฮม ในฤดูกาลนี้มีอะไรพิเศษมากในแง่ของการประทับของพระเยซู

มันคืออวตาร พระเยซูเต็มใจจะลงมาจากสวรรค์ เพื่อช่วยเรา ไถ่เรา; การสร้างของพระองค์ ผู้คนของพระองค์ และการสิ้นพระชนม์เพื่อเราในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

นั่นคือเหตุผลของฤดูกาล ในพระธรรมโรมบทที่ห้า เราอ่านในข้อที่หกว่า “เพราะว่าเมื่อเรายังไม่มีกำลัง พระคริสต์ก็สิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรมในเวลาอันสมควร” คุณเห็นไหม พระเจ้า ในพระคุณของพระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อคนที่บางครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระองค์ได้สละพระชนม์ชีพเพื่อพวกเขา แล้วเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นและตระหนักว่าพระเยซูทรงทำอะไรและมอบหัวใจให้กับพระองค์เพราะสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ นั่นคือการเริ่มต้นใหม่ การตื่นขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้น ใช่แล้ว พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของฉัน

มีกล่าวไว้ในข้อที่เจ็ดว่า “เพราะว่าผู้ชอบธรรมแทบจะไม่ต้องตายเลย” ฉันหมายถึง บางคนอาจสละชีวิตหรือเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคนที่จมน้ำ ถ้าคนนั้นเป็นคนดี “โอ้ ฉันไม่อยากให้คนรักของฉันตาย ให้ฉันช่วยพวกเขาเถอะ” แต่แล้วมันก็พูดว่า “แต่บางทีสำหรับผู้ชายที่ดี บางคนอาจจะกล้าตายด้วยซ้ำ” แล้วมันบอกว่า “แต่พระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา ในขณะที่เรายังเป็นคนบาป ในขณะที่เรายังเป็นคนบาป พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” และนี่เราเป็นคนบาป เราเป็นคนบาปที่ต้องการพระผู้ช่วยให้รอด และแม้ว่าบางครั้งเราปฏิเสธพระคริสต์ ก็เป็นความคิดที่มีสติสัมปชัญญะ แต่เราปฏิเสธพระองค์ทุกครั้งที่เราทำตามพระประสงค์ ไม่ใช่ตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์

 แม้แต่ในสถานการณ์เหล่านั้น พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา “ยิ่งกว่านั้นอีก” ข้อเก้า “บัดนี้ได้รับการชำระให้ชอบธรรมโดยพระโลหิตของพระองค์แล้ว เราจะรอดจากพระพิโรธโดยพระองค์” พระโลหิตของพระองค์ปกคลุมเราด้วยความชอบธรรมของพระองค์ นั่นคือเหตุผล

ก็กล่าวต่อไปในข้อสิบว่า เพราะว่าถ้าเมื่อเราเป็นศัตรู เราก็ได้คืนดี

กับพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรของพระองค์” กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราเป็นคนดื้อรั้น เป็นคนบาป “…ถ้าเราคืนดีกันอีกมาก เราจะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์” ชีวิตที่สมบูรณ์แบบของเขา ชีวิตที่งดงามของเขา ชีวิตของเขาปราศจากบาป พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อคุณและสำหรับฉันเพื่อพระองค์จะทรงรับบาปของเราและเราจะได้รับความชอบธรรมของพระองค์ นี่คือความงดงามของพระคริสต์ที่กลายเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นพระเจ้าอย่างเต็มที่ ตอนนี้ ฉันไม่สามารถอธิบายได้ แต่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ และพระองค์จะทรงรักษาลักษณะพิเศษเหล่านั้นไว้ชั่วนิรันดร์ เราจะระบุตัวตนนี้ที่นำเราไปสู่นิรันดรโดยพระคุณของพระองค์

ให้ฉันอ่านบางอย่างให้คุณฟังในSelected Messages (เล่มที่หนึ่ง หน้า 253) “นี่เป็นภาพที่สวรรค์ทอดพระเนตร! พระคริสต์ผู้ไม่รู้จุดด่างพร้อยของบาปหรือมลทินแม้แต่น้อย ทรงเอาธรรมชาติของเราไปอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม นี่คือความอัปยศอดสูที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ พระเจ้าทรงปรากฏอยู่ในเนื้อหนัง พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลง ช่างเป็นเรื่องของความคิด เพื่อการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีขอบเขต ถึงขนาดทรงเป็นสรวงสวรรค์ แต่พระองค์ยังทรงก้มลงต่ำโดยไม่สูญเสียศักดิ์ศรีและสง่าราศีของพระองค์แม้แต่หยดเดียว ทรงก้มลงสู่ความยากจนและเพื่อ ที่ต่ำต้อยที่สุดในหมู่มนุษย์ เพื่อเห็นแก่เรา พระองค์จึงทรงยากจน เพื่อเราจะได้มั่งมีขึ้นโดยความยากจนของพระองค์”

ช่างเป็นชาติที่น่าอัศจรรย์จริงๆ ช่างเป็นโอกาสอันน่าทึ่งที่เราจะได้ตระหนักถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราและการตอบสนองของเราต่อพระองค์ด้วยการพูดว่า: ใช่ พระเจ้า! ขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณให้ฉัน การให้เหตุผลและการชำระพระคุณและความชอบธรรมของคุณให้บริสุทธิ์! ใช่พระเจ้า! 

และอิสยาห์กล่าวในบทที่หกว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์อยู่นี่แล้ว ส่งข้าพระองค์ไป” เราสามารถพูดได้เช่นกัน ในขณะที่คริสตจักรทั่วโลกกำลังมุ่งเน้นไปที่แผนกลยุทธ์สำหรับควินเควนเนียมใหม่นี้ และใกล้จะถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า เราสามารถพูดได้ว่า: ใช่ พระเจ้า ฉันจะไป ใช้ฉันใน Total Member Involvement เพื่อพยายามเข้าถึงผู้คนด้วยข่าวสารอันน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับการมาจุติของพระคริสต์และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ในไม่ช้า

ช่างเป็นพระพรสำหรับเราที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลสำหรับฤดูกาลนี้ คุณรู้ไหม พระเจ้าขอให้เราเติมเต็มด้วยความดีและเดชานุภาพของพระองค์ขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมีพลัง

Credit : สล็อตเว็บตรง